Tanzschule Thun Dance Vision

Disco Fox Party

 
Zeit:      21.15 –23.30  Tanzparty
Eintritt:   10.00/Person  
 

Freitag 31.01.2020
Freitag 13.03.2020
Freitag 26.06.2020
Freitag 30.10.2020